Normele Metodologice pentru aplicarea OUG privind gestionarea fondurilor destinate finantarii PAC

Guvernul a adoptat in sedinta de miercuri, 12 martie, o hotarare privind aprobarea Normelor Metodologice pentru aplicarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finantarii politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeana, precum si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat.
Actul normativ creeaza baza legala corespunzatoare operationalizarii sistemelor de plata dezvoltate si agreate de institutiile implicate in gestionarea Fondului European de Garantare Agricola (FEGA) si Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR), respectiv: Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), Organismul pentru Coordonarea Agentiilor de Plati, Agentia de Plati si Interventie in Agricultura (APIA) si Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (APDRP).
Hotararea Guvernului Romaniei reglementeaza cadrul legal cu privire la modul de alocare a FEGA si FEADR, a cofinantarii publice si private, a pre-finantarii in bugetele institutiilor implicate in gestionarea fondurilor europene pentru realizarea Politicii Agricole Comune.
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (M.A.D.R), prin Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (A.P.I.A) si Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (A.P.D.R.P), gestioneaza contributia financiara a Comunitatii Europene si sumele alocate de la bugetul de stat pentru cofinantarea si prefinantarea proiectelor derulate prin FEGA si FEADR.
Prin normele metodologice adoptate miercuri, MADR are obligatia sa ia masurile necesare gestionarii fondurilor comunitare si a transferarii in conturile APIA si APDRP a sumelor aferente schemelor derulate.
Fondurile pentru cheltuielile agricole din FEGA, se acopera integral din finantarea comunitara, daca au fost efectuate in conformitate cu regulile comunitare din domeniu si daca sunt efectuate de catre agentia de plati acreditata.
Platile lunare necesare pentru finantarea cheltuielilor F.E.G.A. se efectueaza de catre Comisia Europeana, sub forma rambursarilor lunare, pe baza cheltuielilor efectuate de APIA, dupa ce resursele necesare pentru acoperirea cheltuielilor au fost decontate de la bugetul de stat sub forma prefinantarii si/sau din sumele rambursate de catre Comisia Europeana.
In situatia in care A.P.I.A. nu poate efectua platile catre beneficiari, de la bugetul de stat sau din alte surse stabilite prin acte normative, reprezentand prefinantare F.E.G.A. la termenele stabilite de legislatia comunitara, penalitatile aferente sumelor neachitate in termen, declarate neeligibile la finantarea din F.E.G.A, se suporta de la bugetul de stat.
Suma totala alocata Romaniei in perioada 2007-2013 prin FEGA (5,47 mld) si FEADR (8,22 mld) este de 13,69 miliarde Euro, din care 80% reprezinta contributia UE si 20% contributia de la bugetul national.