Însilozarea

Avantajele furajării cu nutreţuri însilozate

* permite conservarea nutreţurilor verzi cu pierderi minime;
* apropie alimentaţia din timpul iernii de cel din timpul verii;
* permite recoltarea plantelor în momentul optim de dezvoltare, aproape indiferent de condiţiile atmosferice;
* influenţează favorabil sănătatea animalelor, precum şi producţia de lapte.

Tipuri de siloz

Verticale

* Turn: se poate realiza din metal, plastic, beton, lemn. Este mai costisitor, necesită utilaje speciale de încărcare, descărcarea se poate realiza atât mecanizat, cât şi manual.
* Baterie (model Agrom): este avantajos pentru un număr redus de animale, necesită o mecanizare minimă, încărcarea şi descărcarea se pot realiza manual. Datorită volumului relativ mic, precum şi posibilităţilor limitate de mecanizare, utilizarea în cazul unui număr mai mare de animale este mai greoaie.

Orizontale

* de suprafaţă
* cu pereţi protectori
* fără pereţi protectori
* semiîngropat: sub formă de tranşee, 2/3 sub pământ, 1/3 deasupra.
*îngropat: sub formă de tranşee, nivelul superior al silozului umplut fiind aproximativ la nivelul solului.

Baloţi de furaj însilozat

Furajul aflat în stadiul optim de însilozare se presează, se balotează şi se înveleste cu o folie de plastic, care exclude accesul de aer în interior, păstrând astfel calitatea.

Avantaje

Vertical Orizontal Baloti
  • necesită o suprafaţă mai redusă de teren
  • se poate umple în timp mai lung
  • se poate mecaniza uşor, dar costisitor
  • mai ieftin, decât silozul turn
  • pericol redus de accidente
  • uşor de realizat
  • nu necesită spaţiu costisitor de depozitare
  • furajarea (încărcare, transport) simplă