AGROM-RO
în parteneriat cu
Universitatea “PETRU MAIOR” şi AJOFM

 

Acest document a fost realizat cu asistenţa financiară a Uniunii Europene.Conţinutul acestui document se află în totalitate în responsabilitatea AGROMRO şi nu poate fi considerat în nici un caz reflectând poziţia Uniunii Europene.

 

 Linia de finantare PHARE 2005/017-553.04.02, Masuri Active pentru Ocupare

 

Proiect: Creşterea nivelului de calificare în domeniul agriculturii convenţionale, agriculturii ecologice, agroturism şi turism rural prin activităţi de instruire teoretică şi practică a şomerilor, al persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă şi al persoanelor ocupate în agricultură cu venituri scăzute din zona  rurală a judeţelor Mureş, Sibiu, Alba, Covasna, Harghita şi Braşov- Regiunea Centru”.

 

 

 

CRITERII SELECŢIE CURSANŢI
Participanţii la cursurile desfăşurate în judeţele Mureş, Sibiu, Alba, Covasna, Harghita şi Braşov, Regiunea Centru, reprezentând grupul ţintă al proiectului vor fi şomerii tineri cu vîrsta între 15  şi 24 de ani, şomerii de lungă durată 15-24 ani şi 25-64 ani, fără calificări sau cu un nivel scăzut de calificare, persoanele cu venituri modeste din agricultură aflate în căutarea unui loc de muncă care doresc să-şi crească şansele pe piaţa forţei de muncă sau să desfăşoare activităţi lucrative pe cont propriu.
Criteriile de selecţie:
şomeri tineri cu vîrsta între 15  şi 24 de ani, care doresc să se reprofileze şi/sau să devină antreprenori,

 

şomeri de lungă durată 15-24 ani şi 25-64 ani, fără calificări sau cu un nivel scăzut de calificare,

 

persoane cu venituri modeste din agricultură aflate în căutarea unui loc de muncă care doresc să-şi crească şansele pe piaţa forţei de muncă sau să desfăşoare activităţi lucrative pe cont propriu, au strânse legături cu mediul rural (prin părinţi, bunici, alţi membrii de familie ce deţin proprietăţi rurale,

 

persoane care intuiesc în dezvoltarea agroturismului o oportunitate tangibilă, dar nu au cunoştinţele sau deprinderile necesare derulării unei astfel de activităţi.

 

tineri care doresc să îşi dezvolte o afacere cu specific rural.

 

Activităţile ce se vor desfăşura în cadrul programului, în principal sunt:

 

Programul de formare profesională „Agricultor în culturi vegetale şi crescător de animale”, nivel iniţiere, curs autorizat CNFPA.
Cursul va fi organizat şi susţinut de către  Asociaţia AGROMRO. AJOFM Mureş împreună cu AJOFM din celelalte judeţe Mureş, Sibiu, Alba, Covasna, Harghita şi Braşov ale Regiunii Centru care se vor ocupa de selecţia cursanţilor din grupul ţintă. Cursurile de teorie şi aplicaţii practice pe parcursul a 376 ore prevăd următoarele teme împărţite în materie de curs după cum urmează:
Producţia vegetală, Producţia animală, Economia agrară.
Se organizează şi susţin teste prevăzute pentru evaluarea cunoştinţelor cursanţilor şi vor fi discutate rezultatele activităţii.

·       

Programul de formare profesională „Lucrător în gospodaria agroturistică”, nivel calificare, curs autorizat CNFPA.
Cursul va fi organizat şi susţinut de către  Asociaţia AGROMRO. AJOFM Mureş împreună cu AJOFM din celelalte judeţe Mureş, Sibiu, Alba, Covasna, Harghita şi Braşov ale Regiunii Centru se vor ocupa de selecţia cursanţilor din grupul ţintă în baza criteriilor stabilite în prealabil.
Cursurile de teorie pe parcursul a 128 ore si de practica pe parcursul a 248 ore prevăd următoarele competenţe şi discipline: Producţie vegetală, Producţie animală, Economie şi management, Comunicare în limba străină(limba germană),Preparate culinare.
Se organizează şi susţin teste prevăzute pentru evaluarea cunoştinţelor cursanţilor şi vor fi discutate rezultatele activităţii.

 

Programul de formare profesională „Lucrător în agricultură şi gospodărie ecologică”, nivel calificare, autorizat CNFPA.

 

Cursul va fi organizat şi susţinut de către  Asociaţia AGROMRO. AJOFM Mureş împreună cu AJOFM din celelalte judeţe  Sibiu, Alba, Covasna, Harghita şi Braşov ale Regiunii Centru se vor ocupa de selecţia cursanţilor din grupul ţintă în baza criteriilor stabilite în prealabil.
Cursurile de teorie şi practică se desfăşoară pe parcursul a 856 ore curs, din care 288 ore teorie, 568 ore practică.Programa de pregătire prevede cursuri săptămânale, 2 sau 3 zile pe săptămână, precum şi o serie de demonstraţii practice, în grajduri şi pe câmp.
Durata pregătirii zilnice se limitează la câte 8 ore de curs.Caietul exploataţiei se completează de către cursant, pe baza realizărilor din ferma proprie, sau dacă este cazul, pe baza datelor furnizate de către o fermă – model.
Cursul este structurat pe 6 module şi prevede următoarele competenţe şi discipline: Modul I – Economie agrară; Modul II – Producţie vegetală; Modul III – Producţie animală; Modul IV – Producţie ecologică, limbă modernă; Modul V – Tehnică aplicativă; Modul VI – Caietul exploataţiei.
Se organizează şi susţin teste prevăzute pentru evaluarea cursanţilor şi vor fi discutate rezultatele activităţii.

 

Programul de formare profesională „Proiecte antreprenoriale, Planuri de afaceri şi Politici sociale” realizat în cooperare cu Universitaţea “Petru Maior”, Tg Mureş şi AJOFM Mureş.

 

Cursurile vor fi organizate de Asociaţia AGROMRO şi susţinute de către lectorii Universităţii “Petru Maior”, Tg Mureş şi AJOFM Mureş. AJOFM Mureş in colaborare cu AJOFM din celelalte judeţe  Sibiu, Alba, Covasna, Harghita şi Braşov ale Regiunii Centru,se vor ocupa de selecţia cursanţilor din grupul ţintă în baza criteriilor stabilite în prealabil. Cursul se va desfsura pe parcursul a 720 de ore curs, realizate într-o localitate din fiecare judeţ al regiunii Centru.
Programa de pregătire prevede cursuri săptămânale, 2 sau 3 zile pe săptămână, pregătire teoretică şi practică, precum şi o serie de demonstraţii practice pentru fiecare curs.
Durata pregătirii zilnice se limitează la câte 8 ore de curs cu următoarele teme: CONŢINUTUL MANAGEMENTULUI PROIECTELOR, CICLUL DE VIAŢĂ AL UNUI PROIECT, TEORIA SISTEMELOR si MODELAREA ŞI SIMULAREA ÎN MANAGEMENTULUI PROIECTELOR:, RISCURILE ÎN MANAGEMENTULUI PROIECTELOR, METODE DE LUCRU ÎN MANAGEMENTULUI  PROIECTELOR, ANALIZA ECONOMICĂ ŞI PLANIFICAREA PROIECTULUI, PROIECTUL ŞI ECHIPA DE LUCRU, STABILIREA OBIECTIVELOR SI CONSTRUIREA PLANULUI, ETAPELE MANAGEMENTULUI PROIECTULUI, GESTIONAREA PROIECTELOR.
Se organizează şi susţin testele prevăzute pentru evaluarea cursanţilor şi vor fi discutate rezultatele activităţii.

 

Diseminare şi valorizare – pregătirea participării la târguri de locuri de muncă, scrierea CV-urilor, întocmirea planurilor de afaceri, bilanţ, reuniune de închidere a proiectului şi publicarea rezultatelor.
Participă cursanţii, participanţi la proiect, partenerii la proiect, Universitaţea “Petru Maior”, Tg Mureş şi AJOFM Mureş în colaborare cu AJOFM din celelalte judeţ Sibiu, Alba, Covasna, Harghita şi Braşov ale Regiunii Centru şi autorităţile locale, participanţii la cursuri, alţi locuitori interesaţi de proiect şi Asociaţia AGROMRO, societăţi comerciale cu activităţi în turism si agroturism şi autorităţile locale din zona  rurală a judeţelor Mureş, Sibiu, Alba, Covasna, Harghita şi Braşov- Regiunea Centru, ţăranii interesaţi de proiect şi Asociaţia AGROMRO.
Această reuniune va expune concluzia finală a proiectului şi va inventaria pistele viitoare de lucru pentru şomeri, pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă şi persoanele ocupate în agricultură cu venituri scăzute zona  rurală a judeţelor Mureş, Sibiu, Alba, Covasna, Harghita şi Braşov- Regiunea Centru în contextul partenariatului cu AGROMRO.
Publicarea rezultatelor pe situl internet la sfârşitul proiectului.
Deasemenea vor fi realizate pliante şi brosuri de prezentare a rezultatelor proiectului şi conferinţe de presă.

 

Pentru înscrierea la cursuri sunt necesare:

 

1. Copia actului de identitate,

 

2. Copia diplomei / fişei matricole / certificatului care demonstrează ultima formă de pregătire absolvită (cel puţin 8 clase),

 

3. Adeverinţă medicală care atestă starea de sănătate,

 

4. Adeverinta de la AJOFM pentru someri,

 

5. Adeverinţa de venit sau Declaraţie pe proprie răspundere pentru persoanele aflate in cautarea unui loc de munca sau a persoanelor ocupate in agricultura cu venituri modeste( nu beneficiaza de nici un fel de venit sau venituri generate de activitati , care in conformitate cu cadrul legal in vigoare sunt mai scazute decat venitul minim garantat).

 

Pliant PHARE 2005

Formular înscriere cursaţi PHARE 2005

Rezulate proiect PHARE 2005

Broşură PHARE 2005