CENTRUL DE INSTRUIRE ÎN AGRICULTURĂ

                                         Sângeorgiu de Mureş, str. Principală nr. 1227, cod 547530  RO – Mureş

Cod fiscal 11751348
Tel/Fax : + 40 (0) 265 319 968;  319 691 Mobil: 0744 838 692
E-mail: office@agromro.ro; agromro@gmail.com; www.agromro.ro
Cod Iban RO 42RNCB0193015971280001 Banca BCR Central Mures

 

Asociaţia AGROMRO
în partenariat cu
Universitatea „Petru Maior”
şi în asociere cu AJOFM Mureş
Proiectul: „Formare profesională prin activităţi de instruire teoretică şi practică al persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă din mediul rural şi persoanele ocupate în agricultură cu venituri scăzute care doresc să-şi sporească şansele de inserţie/revenire pe piaţa forţei de muncă din spaţiul rural a judeţelor Regiunii Centru realizat în parteneriat cu  Universitatea “Petru Maior”, Tg Mureş şi în asociere cu AJOFM Mureş

 

Co-finanţare PHARE 2006/018-147.04.02.01.01.703
 Coeziune Economică şi Socială , Dezvoltarea Resurselor Umane, MASURI ACTIVE pentru OCUPARE

 

 

 

CRITERIILE SELECŢIE PENTRU CURSANŢI
Participanţii la cursurile desfăşurate în judeţele Mureş, Sibiu, Alba, Covasna, Harghita şi Braşov, Regiunea Centru, reprezentând grupul ţintă al proiectului vor fi persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă din mediul rural şi persoanele ocupate în agricultură cu venituri scăzute care doresc să-şi sporească şansele de inserţie/revenire pe piaţa forţei de muncă din spaţiul rural a judeţelor Regiunii Centru.

 

Criteriile de selecţie:

 

  • persoane cu venituri modeste din agricultură aflate în căutarea unui loc de muncă care doresc să-şi crească şansele pe piaţa forţei de muncă sau să desfăşoare activităţi lucrative pe cont propriu, au strânse legături cu mediul rural (prin părinţi, bunici, alţi membrii de familie ce deţin proprietăţi rurale),

 

  • persoane care intuiesc în dezvoltarea agroturismului, practicarea agriculturii convenţionale sau ecoloice o oportunitate tangibilă, dar nu au cunoştinţele sau deprinderile necesare derulării unei astfel de activităţi,

 

  • tineri care doresc să îşi dezvolte o afacere cu specific rural.
Activităţile ce se vor desfăşura în cadrul programului, în principal sunt:

 

·        Programul de formare profesională „Agricultor în culturi vegetale şi crescător de animale”, nivel iniţiere, curs autorizat CNFPA .
Cursul va fi organizat şi susţinut de către  Asociaţia AGROMRO. Cursurile de teorie şi aplicaţii practice pe parcursul a 376 ore/clasă prevăd următoarele teme împărţite în materie de curs după cum urmează:
Producţia vegetală, Producţia animală, Economia agrară.
Se organizează şi susţin teste prevăzute pentru evaluarea cunoştinţelor cursanţilor şi vor fi discutate rezultatele activităţii.

·       

·        Programul de formare profesională „Lucrător în gospodaria agroturistică”, nivel calificare, curs autorizat CNFPA .
Cursul va fi organizat şi susţinut de către  Asociaţia AGROMRO.
Cursurile de teorie şi aplicaţii practice pe parcursul a 376 ore/clasă prevăd următoarele teme împărţite în materie de curs după cum urmează: Producţie vegetală, Producţie animală, Economie şi management, Comunicare în limba străină,Preparate culinare.
Se organizează şi susţin teste prevăzute pentru evaluarea cunoştinţelor cursanţilor şi vor fi discutate rezultatele activităţii.

 

  • Programul de formare profesională „Lucrător în agricultură şi gospodărie ecologică”, nivel calificare, autorizat CNFPA

 

Cursul va fi organizat şi susţinut de către  Asociaţia AGROMRO.
Cursurile de teorie şi practică se desfăşoară pe parcursul a 856 ore-clasă, prevăd următoarele teme împărţite în materie de curs după cum urmează:
Modul I – Economie agrară; Modul II – Producţie vegetală; Modul III – Producţie animală; Modul IV – Producţie ecologică, limbă modernă; Modul V – Tehnică aplicativă; Modul VI – Caietul exploataţiei.
Se organizează şi susţin teste prevăzute pentru evaluarea cursanţilor şi vor fi discutate rezultatele activităţii.

 

  • Programul de formare profesională „Antreprenoriat rural-planuri de afaceri realizat în cooperare cu Universitaţea “Petru Maior”.

 

Cursurile vor fi organizate de Asociaţia AGROMRO şi susţinute de către lectorii Universităţii “Petru Maior”, Tg Mureş.
Programa de pregătire prevede următoarele teme împărţite în materie de curs după cum urmează:
Conţinutul managementului proiectelor, ciclul de viaţă al unui proiect, teoria sistemelor si modelarea şi simularea în managementului proiectelor:, riscurile în managementului proiectelor, metode de lucru în managementului  proiectelor, analiza economică şi planificarea proiectului, proiectul şi echipa de lucru, stabilirea obiectivelor si construirea planului, etapele managementului proiectului, gestionarea proiectelor.
Se organizează şi susţin testele prevăzute pentru evaluarea cursanţilor şi vor fi discutate rezultatele activităţii.

 

·        Diseminare şi valorizare – bilanţ, reuniune de închidere a proiectului şi publicarea rezultatelor.
Participă cursanţii, participanţi la proiect, partenerul la proiect, Universitaţea “Petru Maior”, Tg Mureş şi asociatul AJOFM Mureş în colaborare cu AJOFM din celelalte judeţ Sibiu, Alba, Covasna, Harghita şi Braşov ale Regiunii Centru şi autorităţile locale, participanţii la cursuri, alţi locuitori interesaţi de proiect şi Asociaţia AGROMRO, societăţi comerciale cu activităţi în turism si agroturism şi autorităţile locale din zona.
Această reuniune va expune concluzia finală a proiectului
Publicarea rezultatelor pe situl internet la sfârşitul proiectului şi în media.

 

Pentru înscrierea la cursuri sunt necesare:

 

  1. Copia actului de identitate,
  2. Copia diplomei / fişei matricole / certificatului care demonstrează ultima formă de pregătire absolvită (cel puţin 8 clase),
  3. Adeverinţă medicală care atestă starea de sănătate,
  4. Adeveriţa de venit sau Declaratie pe propria răspundere pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă din mediul rural sau a persoanelor ocupate în agricultură cu venituri modeste( nu beneficiază de nici un fel de venit sau venituri generate de activităţi , care în conformitate cu cadrul legal in vigoare sunt mai scăzute decat venitul minim garantat).

Formular înscriere cursanţi PHARE 2006

DECLARAŢIE propria răspundere PHARE 2006