Titlu proiect: Cresterea competitivitatii pe piata muncii prin calificare

Beneficiar: CCIA Arad

Partener: Asociatia Agrom Ro

Contract POSDRU: POSDRU /80/2.3/S/48225

Perioada de implementare: 01.07.2010 – 30.06.2012

Regiuni implicate: Vest si Centru

OBIECTIVE

Obiectivul general al proiectului este cresterea nivelului de calificare a persoanelor angajate pe piata muncii prin dezvoltarea abilitatilor si competentelor.

Obiectivul specific al proiectului consta în îmbunatatirea competentelor angajatilor prin calificarea/recalificarea lor – activitati de instruire teoretica si practica în domeniul turismului, fapt ce va fi concretizat prin cursuri de calificare în meseriile de Tehnician în hotelarie si Administrator pensiune turistica, validate în urma unui examen de evaluare a cunostintelor prin certificate de calificare.

Proiectul se adreseaza persoanelor angajate care activeaza în domeniul turismului si doresc sa-si imbunatateasca cunostintele pentru a asigura competitivitatea conform cerintei la locul de munca actual, dar si persoanelor din alte sectoare economice, care doresc sa se recalifice, astfel îmbunatatind sansa de a ramâne active pe piata muncii.