Principiul de funcţionare

 

Prezentare
Centrul de Instruire în Agricultură – AGROM-RO dezvăluie secretele meseriei de fermier. Adoptând un sistem simplu de predare, scoate în evidenţă doar acele lucruri care sunt de folos fermierului, pe care aceştia pot să le transpună în practică. Descrie cele mai importante aspecte cu privire la creşterea animalelor, rentabilizarea fermei şi cultivarea terenului.
Obiectivul programului Agrom:

Dezvoltarea gospodăriilor , prin îmbunătăţirea productivităţii fermelor şi a domeniului casnic.

Rezultate aşteptate:

  • Creşterea capacităţii de dezvoltare, specializare şi diversificare al fermelor familiale ca urmare a participării la programul de formare profesională agricolă;

  • Creşterea productivităţii exploataţiilor agricole prin ridicarea productivităţii muncii, tehnologizarea gospodăriilor şi specializare în domeniul producţiei animaliere, a culturii plantelor, a economiei agrare sau în domeniul casnic;

  • Crearea unui suport teoretic la nivel european prin diferite cursuri şi seminarii care să-i permită fermierilor acumularea informaţiei de specialitate;

  • Formarea de specialişti cu un spectru larg de cunoştinţe şi abilităţi practice, care să dea naştere unor gospodării viabile şi eficiente;

  • Exploataţiile agricole vor fi capabile să facă faţă cerinţelor şi măsurilor impuse de economia de piaţă, în perspectiva integrării României în Uniunea Europeană;

Resurse:

Resurse umane: Specialişti tineri, absolvenţi de diferite şcoli superioare de specialitate, specializate în agricultură în Elveţia

 

Resurse logistice: atelier didactic, săli de curs, autovehicule, echipamente şi instalaţii agricole speciale

 

Resurse materiale: manuale traduse şi adaptate din Elveţia, calculatoare, proiectoare, video-retro-proiectoare.

 

Resurse financiare: sunt asigurate de Guvernul Elveţian pe baza acordului semnat dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene privind cooperarea tehnică gratuită – Bucureşti, 8 noiembrie 1995 ,şi ratificată prin Legea Nr. 94 / 23.09.1996 şi ordonanţa Nr. 26/2000 privind Asociaţiile şi Fundaţiile