SECRETARIATUL TEHNIC PERMANENT
al Pactului Regional pentru Ocupare şi Incluziune Socială în Regiunea Centru
Calea Dumbrăvii, nr. 28-32, 550324, Sibiu – Biroul STP, Piaţa Aurel Vlaicu, nr. 11  

 

Tel: 0269 233 568, Fax: 0269 233 576, e-mail: stpcentru@yahoo.com

 

Înfiinţarea Secretariatului Tehnic Permanent al Pactului Regional pentru Ocupare şi Incluziune Socială în Regiunea Centru
Proiectul: Înfiinţarea Secretariatului Tehnic Permanent al Pactului Regional pentru Ocupare şi Incluziune Socială în Regiunea Centru
Axa prioritară 3: Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor;
D.M.I. 3.3: Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor partenerilor sociali şi societăţii civile
Contract: POSDRU 64/3.3/S/33409;
Perioada de implementare: 01.09.2009-30.08.2012

Înfiinţarea Secretariatului Tehnic Permanent al Pactului Regional pentru Ocupare şi Incluziune Socială în Regiunea Centru
Proiectul “Înfiinţarea Secretariatului Tehnic Permanent al Pactului Regional pentru Ocupare şi Incluziune Socială în Regiunea Centru“, proiect care se derulează în perioada septembrie 2009 – august 2012 este implementat de Universitatea Româno-Germană din Sibiu în parteneriat cu Centrul de Instruire în Agricultură – Agrom-Ro Mureş.
Proiectul îşi propune înfiinţarea Secretariatului Tehnic Permanent al Pactului Regional pentru Ocupare şi Inlcuziune Socială în Regiunea Centru (STP Centru) pentru a sprijini membrii Pactului Regional în demersurile lor de a creşte investiţiile în capitalul uman, prin valorificarea Pactului Regional şi facilitarea accesării Fondului Social European prin Programul Operaţional Sectorial – Dezvoltarea Resurselor Umane.
Grupul ţintă căruia se adreseaza acest proiect este format din membrii Pactului Teritorial şi ai Parteneriatelor Judeţene din Regiunea Centru (autorităţi şi instituţii publice, ONG-uri, sindicate, patronate şi alţi parteneri sociali).

 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. INVESTEŞTE ÎN OAMENI!