AGROMRO
Proiecte- Colaborări

 
PROIECTE - COLABORARI
PROIECTE
Cresterea competitivitatii pe piata muncii prin calificare
STP Centru (Secretariatul Tehnic Permanent)
  Prezentare proiect STP CENTRU
Proiecte PHARE 2004 cooperare cu UPM
Proiecte PHARE 2005 AGROM-RO
Formular înscriere cursaţi PHARE 2005
Rezultate proiect PHARE 2005
  Brosură PHARE 2005
  Pliant PHARE 2005
Proiect Forum Montan European (EN)
Strategii de dezvoltare locală
Proiecte- Colaborări
Proiect PHARE 2006
  Criterii selectare cursanţi PHARE 2006
  DECLARAŢIE propria răspundere PHARE 2006
  Formular înscriere cursanţi PHARE 2006
 
Cooperare cu DEZA- Biroul elveţian de Cooperare şi asistenţa tehnică gratuită acordată României, Bucureşti
- Studiul, Analiză comparativă  a sistemelor de pregătire profesională agricolă, comandat de către Biroul de cooperare şi asistenţa tehnică gratuită acordată României - BUCO Elveţia,2003;
- Studiul privind formarea profesională în România –termenii de referinţă, comandat de către Biroul de cooperare şi asistenţa tehnică gratuită acordată României - BUCO Elveţia,2004.
Colaborare cu Federaţia Crescătorilor de Taurine din Transilvania, Bistriţa- proiect Rebiat
Organizarea  la cererea Federaţiei Crescătorilor de Taurine din Transilvania - FCTT cu sediul în Bistriţa, programul REBIAT al Guvernului Elveţiei în România (Rebiat Harghita şi Rebiat Bistriţa Năsăud) a 22 de seminarii  în 7 judeţe (Sălaj, Mureş, Harghita, Covasna, Sibiu, Bistriţa Năsăud şi Bihor) pentru asociaţiile crescătorilor de animale judeţene în vederea constituirii de clase de bază pentru cursurile AGROMRO în meseria de „Agricultor în culturi vegetale şi crescător de animale”,cu durata a 5 luni;
Organizarea  la comanda FCTT Bistriţa a cursului pentru Animatorii rurali, pe perioada de o săptămână cu 7 participanţi - responsabilii tehnici ai FCTT la nivelul judeţelor regiunii Centru;
Organizarea  la comanda FCTT Bistriţa a cursului de
informare privind normele şi politicile UE pentru agricultură şi mediul rural cu durata a 2 săptămâni având 7 participanţi-responsabili tehnici FCTT la nivel de judeţe.
Colaborare cu Asociaţia Judeţeană pentru Dezvoltare Montană Mureş-AJDMM, Reghin şi Asociaţia Naţională de Dezvoltare Rurală Montană-RoMontana, Vatra Dornei
Proiectul de formare, numit  “Instruirea teoretică şi practică a unui grup de 16 femei din zona montană a judeţului Mureş,comuna Brâncoveneşti, privind înfiinţarea unui atelier de confecţionare a produselor de artizanat tradiţionale”, satul Idicel Padure, 2005-2006.
AGROMRO este semnatara Acordului de Partenariat pentru judeţul Mureş pentru implementarea SOP/HRD şi a Planului Regional de Acţiune pentru Ocuparea forţei de muncă şi incluziune Socială,2006 şi a Cartei pentru suţinerea Pactului privind Ocuparea forţei de muncă şi incluziune socială din punct de vedere tehnic ca platformă pentru întreaga Regiune Centru, 2006.
AGROMRO este membră a Planului Local de Acţiune în Învăţământ,judeţul Mureş,2006.
Colaborare cu AJOFM Mureş în vederea organizării , în perioada 2004 -2006 a cursurilor de „Agricultor în culturi vegetale şi crescător de animale”, nivel iniţiere pentru 107 şomeri, conform Legii 76/2002; Pînă astăzi au absolvit cursurile AGROMRO un număr de 374 de persoane, alte 156 de persoane participante la cursurile AGROMRO, pregătindu-se de examene de absolvire.
Partenariat cu Universitatea  „PETRU MAIOR”  Târgu Mureş, pentru proiectul „Antreprenoriat rural integrat european” – Phare / 2004 / 016-772. 04. 02. 02.01.01.718, proiect în scopul creşterii ocupării în mediul rural, creşterea competitivităţii şi valorificarea potenţialului local, grupul ţintă vizat fiind 60 de absolvenţi de studii superioare legaţi de mediul rural, manageri de întreprinderi pregătiţi să se implice în antreprenoriat rural.
Colaborare cu Forumul Montan European pentru reliyarea studiului PROJECT FOR BROADBAND COMMUNICATION IN MOUNTAIN AREAS  în zona montană a judeţului Mureş.
Colaborare cu AJOFM Mureş şi Universitatea  „PETRU MAIOR”  Târgu Mureş la derularea proiectului PHARE 2005-017-553.04.02.01.01.713 „Creşterea nivelului de calificare în domeniul agriculturii convenţionale, agriculturii ecologice, agroturism şi turism rural prin activităţi de instruire teoretică şi practică a şomerilor, al persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă şi al persoanelor ocupate în agricultură cu venituri scăzute din zona  rurală a judeţelor Mureş, Sibiu, Alba, Covasna, Harghita şi Braşov- Regiunea Centru ”.
Partenenariat cu SC Casa de turism Almateea SRL Braşov – prin Punct de lucru Saschiz şi SC Ascendo SRL  Râmnicu Vâlcea la proiectul „Târnave -  Centrul de asistenţă, pregătire şi plasare pe piaţa forţei de muncă a tinerilor din zona rurală - loc. Saschiz, jud. Mureş" din cadrul Liniei de buget Phare/2005/017-553.04.02, având obiectivul general cel de construirea unei structuri instituţionale de implementare, specializate în măsuri active de ocupare a şomerilor tineri şi a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă din spaţiul rural , precum şi a persoanelor ocupate în agricultură cu venituri reduse - în jud. Mureş, comuna Saschiz.

Parteneriat în cadrul proiectului:  „ Noi oportunităţi de angajare în mediul rural prin telemuncă”, în cadrul cererii de propuneri de proiecte: 2007RO051PO001  Mediul rural – oportunităţi de ocupare cu Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Harghita, partener principal; Consiliul Judeţean Harghita; Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Covasna; Consiliul Judeţean Covasna; Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Braşov; Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Mures; Consiliul Judeţan Mureş; Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Alba; Consiliul Judeţean Alba; Universitatea ,, 1 decembrie 1918”, Alba Iulia; Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Hunedoara; Infor Consorzio Interaziendale per la Formazione, Via Rivoira Don, Italia şi SAA – Scoula di Amministrazione Aziendale, Via Ventimiglia ,Italia.