AGROMRO
Cursuri

 
Reprezintă baza procesului de instruire pentru agricultorii ce participă la la programul de formare profesională   al CENTRULUI DE INSRUIRE ÎN AGRICULTURĂ- AGROM-RO.
Programul Pentru Agricultori
Principiul de funcţionare
Cursuri
Consultanţă
Seminarii
Demonstraţii
  Înfiinţare de pajişti semănate
 

1 / Cursul „Agricultor în culturi vegetale şi crescător de animale”, curs autorizat CNFPA,
Cursul este organizat şi susţinut de către  Asociaţia AGROMRO. Organizarea cazării, a meselor pentru cursanţi, lectori, săli de curs, aparatura didactică şi materialele didactice demonstrative, suportul de curs, transportul local şi insoţirea la aplicaţiile şi demonstraţiile practice, revin în sarcina AGROMRO.
Cursurile de teorie şi aplicaţii practice pe parcursul a 376 ore/clasă prevăd următoarele teme împărţite în materie de curs după cum urmează:
Producţie vegetală: 
- Solul, ca ecosistem; compoziţia solului; formarea solului; tipuri, profiluri de sol; componenţi organici, vietăţi din sol; producerea şi descompunerea materiei organice; humusul; bulgării de sol; porii ; prelucrarea solului 
- Părţile plantei; rădăcina, tulpina, frunza; funcţiile frunzei; mugurii, floarea;  reproducţia,  germinaţia, încolţirea, celula
- Ciclul şi bilanţul elementelor nutritive; importanţa elementelor nutritive; îngrăşăminte naturale, îngrăşăminte chimice
- Buruieni – combatere;  boli – combatere ; rotaţia culturilor
- Furaje – origine, cost, clasificare; compoziţia furajelor; plante furajere; administrarea pajiştilor; culturi furajere;  conservarea furajelor ,
Producţie animală: 
- Anatomie: sângele; circulaţia sangvină; respiraţia;  digestia, tulburări de digestie; aparatul excretor; aparatul reproducător masculin, aparatul reproducător femel,  căldurile
- Părţile corpului;  sistemul osos;  sistemul muscular; tipuri de producţie; rase, comportament  Creşterea şi scopul creşterii; fertilitatea
- Catalog tauri; porcine - talia şi formatul corporal
- Principii de alimentaţie ale vacilor de lapte
Muls ;  maşina de muls ; calculul performanţei productive posibile de lapte;  formarea laptelui,  compoziţia laptelui,  laptele, ca aliment, prepararea brânzeturilor
- Adăposturi– generalităţi
- Planuri de furajare, deranjamentele metabolismului
- Producţia de carne ;  bolile ugerului ; ongloanele 
Mecanizare,
Economia agrară : 
- Noţiuni de bază de contabilitate;  calculul costurilor;  studiul pieţei;  cererea şi oferta produselor agricole;  calitate, competitivitate;  întrajutorarea intergospodărească;  posibilităţi de finanţare
2 / Cursul „Lucrător în gospodărie agroturistică”, curs autorizat CNFPA,
Cursul este organizat şi susţinut de către  Asociaţia AGROMRO. Organizarea cazării, meselor, lectori, cursanţi, săli de curs, aparatura didactică şi materialele didactice demonstrative, suportul de curs, transportul local şi insoţirea la aplicaţiile şi demonstraţţile practice, revin în sarcina AGROMRO.
Cursurile de teorie şi aplicaţii practice pe parcursul a 376 ore/clasă prevăd următoarele teme împărţite în materie de curs după cum urmează :
Producţie vegetală: Pregătirea solului şi înfiinţarea culturilor;  Întreţinerea şi recoltarea culturilor;  Depozitarea şi valorificarea producţiei vegetale; Pădurea şi produsele ei  Cultura plantelor horticole în gospodăria agroturistică; Noţiuni de ecologie
Producţie animală:  Hrănirea animalelor; Îngrijirea şi întreţinerea animalelor; Înmulţirea animalelor; Producţii animaliere
Agroturism: Noţiuni de bază; Ospitalitatea, aranjarea mesei festive; Igiena în gospodăria agroturistică;  Lucrări de întreţinere a gospodăriei agroturistice; Satisfacerea cerinţelor clienţilor
Economie şi management: Intreprinderea şi mediul economic; Comunicare şi numeraţie; Utilizarea calculatorului; Dezvoltare personală;  Lucrul în echipă;  Organizarea locului de muncă;  Pregătire pentru integrare la locul de muncă; Rezolvarea de probleme
Comunicare în limba străină: limba germană
Preparate culinare: Operaţii simple de prelucrarea materiilor prime de origine vegetală şi animală; Piramida alimentelor ; Arta condimentării ; Planificarea unui meniu ; Diferite sosuri; Salate, aperitive; Diferite supe, ciorbe, borşuri; Diferite fripturi, frigăruri, tochituri; Garnituri;  Deserturi simple
3 / Cursul „Lucrător în agricultură şi gospodărie ecologică”, curs autorizat CNFPA
Cursul este organizat şi susţinut de către  Asociaţia AGROMRO. Organizarea cazării, meselor, lectori, săli de curs, aparatura didactică şi materialele didactice demonstrative, suportul de curs, transportul local şi insoţirea la aplicaţiile şi demonstraţţile practice, revin în sarcina AGROMRO.
Cursurile de teorie şi aplicaţii practice pe parcursul a 856 ore curs/clasă, structurate pe 6 module de curs şi prevăd următoarele competenţe şi discipline:
Modul I – Economie agrară
Temele abordate: PSI; Protecţia Muncii; Economie agrară; Studiul pieţii; Legislaţie;
Costuri maşini; Metode de colaborare intergospodarească; Cunoştinţe generale de lăcătuşerie; Sudură; Operare calculatoare, Construcţii
Modul II – Producţie vegetală
Temele abordate: PSI; Protecţia Muncii; Ştiinţele naturii; Solul şi planta; Nutriţia plantelor;
Tehnologii de cultură ; Întreţinerea culturilor ; Cultura pajiştilor ; Protecţia plantelor ; Tehnologii de cultură ; Conservarea furajelor
Modul III – Producţie animală
Temele abordate: PSI; Protecţia Muncii; Protecţia animalelor; Creşterea porcilor; Anatomia bovinelor; Fiziologia bovinelor; Rase de vaci, reproducţie, ameliorare; Laptele şi mulsul; Întreţinerea viţeilor; Îngrăşarea bovinelor; Întreţinerea ongloanelor, ecornat; Furaje; Planuri de furajare
Modul IV – Producţie ecologică, limbă modernă
Temele abordate:  PSI; Protecţia Muncii; Limba germană; Prelucrarea materiilor prime; Cultura plantelor de câmp în sistem ecologic; Culturi horticole în gospodăria ecologică; Creşterea animalelor în sistem ecologic; Viaţa sănătoasă; Alimente şi alimentaţie; Legislaţie şi legislaţie ecologică; Lucru manual
Modul V – Tehnică aplicativă
Temele abordate: PSI; Protecţia Muncii; Curăţat ongloane; Ecornat; Calitatea laptelui; Pregătirea solului; Pregătirea furajelor; Boli, buruieni, dăunători;
Vizită fermă; Construcţii zootehice; Gard electric; Însilozare
Modul VI – Caietul exploataţiei
Temele abordate: PSI; Protecţia Muncii;  Date generale despre exploataţia agricolă; sectorul vegetal, sectorul animal; Marketing şi management, costuri şi venituri, alte activităţi
Practică în fermă.
Caietul exploataţiei se completează de către cursant, pe baza realizărilor din ferma proprie, sau dacă este cazul, pe baza datelor furnizate de către o fermă – model.
4/ CursulAdministrator pensiune turistică”, curs autorizat CNFPA
Cursul este organizat şi susţinut de către  Asociaţia AGROMRO. Organizarea cazării, meselor, lectori, săli de curs, aparatura didactică şi materialele didactice demonstrative, suportul de curs, transportul local şi insoţirea la aplicaţiile şi demonstraţţile practice, revin în sarcina AGROMRO
Cursurile de teorie şi aplicaţii practice pe parcursul a 720 ore/clasă prevăd următoarele teme împărţite în materie de curs după cum urmează :
Comunicare eficientă la locul de muncă, Munca în echipa multidisciplinară, Gestionarea informaţiilor;
Organizarea activităţii în cadrul pensiunii turistice, Urmărirea aplicării NPM şi NPSI, Verificarea gestionării financiare, Promovarea imaginii pensiunii;
Promovarea directă a produsului turistic, Încheierea contractelor cu clienţii, Efectuarea operaţiilor specifice de cazare şi alimentaţie;
Oferirea serviciilor pensiunii către client, Asigurarea unui climat favorabil turiştilor Organizarea programelor turistice opţionale, Rezolvarea reclamaţiilor clienţilor.
5/ Cursul „Operator calculator electronic şi reţele”, curs autorizat CNFPA
Cursul este organizat şi susţinut de către  Asociaţia AGROMRO. Organizarea cazării, meselor, lectori, săli de curs, aparatura didactică şi materialele didactice demonstrative, suportul de curs, transportul local şi insoţirea la aplicaţiile şi demonstraţţile practice, revin în sarcina AGROMRO
Cursurile de teorie şi aplicaţii practice pe parcursul a 48 ore/clasă prevăd următoarele teme împărţite în materie de curs după cum urmează :
Comunicarea  la locul de muncă, Dezvoltare profesională,
Utilizarea calculatorului personal, Aplicarea normelor de tehnică securităţii muncii şi de prevenire şi stingere a incendiilor, Aplicarea procedurilor de calitate, Menţinerea evidenţei echipamentelor şi a dispozitivelor de stocare a datelor,
Asigurarea necesarului de componente şi materiale consumabile,
Asigurarea funcţionării calculatorului şi reţelei de calculatoare,
Asigurarea securităţii datelor şi echipamentelor,
Asistarea utilizatorilor,
Întreţinerea calculatorului şi a echipamentelor,
Instalarea şi configurarea calculatorului şi a reţelei.