Gazdasszonyfesztivál 2006
Agraria 2004
Agraria 2005
Agraria 2006
Gazdasszonyfesztivál 2007
Expo Agraria 2007